Често Поставувани Прашања

 

 1. Дали можам да испраќам кесички од различни амбалажи?
 • Да, можете слободно да испраќате 5 различни амбалажи, од било која грамажа и било кој вкус од Стоби Флипс, Чоко Стоби Флипс и Стоби Стикс во едно плико.
 1. Колку пликови може да испратам?
 • Можете да испратите неограничен број на пликови кои ќе содржат 5 кесички од Стоби Флипс, Чоко Стоби Флипс или Стоби Стикс производите.
 1. Дали испратените пликови од првото извлекување учествуваат во извлекувањето за главната награда?
 • Сите испратени, а недобитни пликови за првото извлекување учествуваат и во второто и во третото извлекување. Сите недобитни пликови од второто извлекување учествуваат и во третото извлекување.
 1. Каде можам да ги оставам пликовите со собраните кесички?
 • Пликовите можете да ги испратите на ул. „Леце Котески“ бр.23 7500, Прилеп со назнака „СТОБИРАНКА“ или да ги оставите на обележаните места во следниве маркети: Листа со маркети
 1. Дали во наградната игра учествуваат Стоби Флипс со вкус на пица и Стоби Флипс со вкус на сирење?
 • Да, во наградната игра учествуваат и овие 2 вкуса.
 1. Испратив плико во црвена боја, дали е важечко?
 • Да, може да се испрати плико во било која боја и било која големина.
 1. Имам 12 години, дали можам да учествувам?
 • Во наградната игра може да учествуваат сите консументи на Стоби Флипс, Чоко Стоби Флипс и Стоби Стикс без разлика на годините.
 1. Дали треба сите 5 кесички да бидат исти?
 • Воопшто не е важно дали сите кесички ќе бидат исти или различни.
STOBIRANKA