Pyetje të parashtruara shpesh

 

 1. A mund të dërgoj qese me ambalazhe të ndryshme?
 • Po, lirisht mund të dërgoni 5 ambalazhe të ndryshme, të cilit do gramashi nga Stobi Flips, Çoko Stobi Flips dhe Stobi Stiks në një zarf.
 1. Sa zarfe mund të dërgoj?
 • Mund të dërgoni numër të pakufizuar të zarfeve.
 1. A do të marrin pjesë zarfet e dërguara për tërheqjen e parë në tërheqjen e çmimit kryesor?
 • Të gjitha zarfet e dërguara për tërheqjen e parë marrin pjesë edhe në tërheqjen e dytë. Të gjitha zarfet nga tërheqja e dytë marrin pjesë edhe në tërheqjen e tretë.
 1. Ku mund t’i dërgoj zarfet me qeset e mbledhura?
 • Zarfet mund t’i dërgoni në rr.”Lece Koteski” nr. 23, 7500, Prilep me emërtimin ”STOBIRANKA” ose t’i lini në vendet e shënuara në këto markete: Lista me markete.
 1. A marrin pjesë në lojën shpërblyese Stobi Flips me shije të picës dhe Stobi Flips me shije të djathit?
 • Po, në lojën shpërblyese marrin pjesë edhe këto 2 shije.
 1. Jam 12 vjeçar, a mund të marr pjesë?
 • Në lojën shpërblyese mund të marrin pjesë të gjithë konsumatorët e Stobi Flips, Çoko Stobi Flips dhe Stobi Stiks pa dallim moshe.
 1. A duhet të jenë 5 qeset e njëjta?
 • Fare nuk ka rëndësi a janë të gjitha qeset e njëjta ose të ndryshme.
STOBIRANKA